Contactos

Contacto        Junta directiva         

  En el IES Martes de 1o:00 a 11:oo h     
         NOMBRE   
 CARGO 

AMPAinstitutolacorredoria
 
       
 SONIA GAVELA MADRIÑAN    Presidenta

Instagram Ampa IES Corredoria

SONIA RIBEIRO FERRERIRA Vicepresidenta 
684 65 50 07 CRISTINA CAÑAS ELERAS Secretaria

  ampainstitutolacorredoria@gmail.com    

 

SILVIA ÁLVAREZ QUINTIAN Tesorera