-

Libros de texto

TERCERO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Lenguaje

  Editorial S.M.- PROYECTO SAVIA  TRIMESTRES

ISBN 978-84-675-6995-7 

Matemáticas

 Editorial S.M.- PROYECTO SAVIA  TRIMESTRES

ISBN 978-84-675-6998-8 

C. de la Naturaleza

 Editorial S.M.- PROYECTO SAVIA  INTEGRADO

ISBN 978-84-675-7733-4 

Ciencias Sociales

Editorial S.M.- PROYECTO SAVIA   ASTURIAS INTEGRADO

ISBN 978-84-675-7682-5 

Inglés

No se utiliza libro de texto

Religión

Editorial EDEBÉ   ZAIN EP3  ISBN 978-84-683-1709-0

Valores

No se utiliza libro de texto

Música

No se utiliza libro de texto

Asturiano

Llingua Asturiana 3     Editorial Anaya   ISBN 978-84-698-1400-0

Cultura asturiana

Trébole Editorial VTP ISBN 987-84-96441-51-4